Skip to content back to nav
 
 

Dagligdagen

6m0a3909.JPG

Hverdagen i Dagplejen

Dagplejeren passer børnene i sit eget hjem. Der indskrives 3-4 faste børn i hvert dagplejehjem.

I dagplejehjemmet møder barnet en gennemgående fast voksen, hvilket giver barnet tryghed og nærvær, som er en god basis for udvikling. Barnet stimuleres gennem planlagte aktiviteter f.eks. med udgangspunkt i læreplanerne, leg og socialt samvær med dagplejeren og de andre dagplejebørn.

Målet for Dagplejen er, at medvirke til at give børnene en tryg og harmonisk opvækst. Dagplejen fungerer som et tæt samarbejde mellem forældre, dagplejere og de tilsynsførende daglige ledere.

Dagplejerne deltager i legestue 1 gang ugentlig på en fast ugedag. I legestuen deltager andre dagplejere og deres dagplejebørn og der tilrettelægges forskellige aktiviteter for børnene. F.eks. med udgangspunkt i læreplanerne eller årstidens traditioner og muligheder.

Der tilbydes morgenmad, frokost og mellemmåltider som dagplejeren tilbereder efter sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Når barnet ikke kan være hos sin sædvanlige dagplejer pga. sygdom, ferie eller kursus, tilbydes pasning i dagplejens gæstedagplejehus eller som gæstebarn i en anden dagplejers hjem.