Skip to content back to nav
 
 

Pædagogisk vejledning og tilsyn

IMG_0927 - Kopi.JPG

Den daglige leder har ansvaret for pædagogisk vejledning og tilsyn i dagplejehjemmet, legestuen og i gæsteplejen

Den daglige leder fører løbende tilsyn med børnenes trivsel, udvikling og læring, det pædagogiske indhold i pasningen samt hjemmets og legestuernes standard.  Der ydes samtidig støtte, vejledning og pædagogisk inspiration i det daglige arbejde med børnene.

Den daglige leder kommer på regelmæssige tilsynsbesøg i dagplejehjemmene  - anmeldt og uanmeldt.  Den daglige leder deltager endvidere på legestuedagen et par gange om måneden.

Hvis der er bekymringer for et barns udvikling og trivsel vil den daglige leder følge barnet tæt og observationer og vurderinger vil blive drøftet med forældrene. Der indhentes altid forældresamtykke ved indstilling til tværfaglige samarbejdsparter som fx tale-hørelærer, motorikkonsulent mm.