Skip to content back to nav
 
 

Pædagogisk vejledning og tilsyn

IMG_0927 - Kopi.JPG

Dagpleje pædagogerne sikrer pædagogisk vejledning til dagplejerne, og den daglige leder fører tilsyn i dagplejehjemmet og legestuen.

Dagplejepædagogerne kommer på regelmæssige besøg i dagplejehjemmene , og deltager også på legestuedagen.

Det er dagplejepædagogerne der løbende giver sparring til dagplejernene omkring  børnenes trivsel, udvikling og læring samt det pædagogiske indhold i pasningen.

Det er en daglige leder som fører tilsyn med dagplejehjemmets og legestuernes fysiske standard. Derudover bliver der også ført et pædagogisk tilsyn - anmeldt eller evt. uanmeldt.

Hvis der er bekymringer for et barns udvikling og trivsel vil dagplejepædagogerne og den daglige leder følge barnet tæt og observere/vurdere situationen, ligesom det vil blive drøftet med forældrene.

Der vil altid blive indhentet forældresamtykke, hvis der er behov for, at indstille til tværfaglige samarbejdsparter som for eksempel tale-hørelærer, motorikkonsulent eller lignende.