Skip to content back to nav
 
 

Inklusion i dagplejen

Ganløse - Skønt billede

Der arbejdes løbende med at implementere dagplejens inklusionshandleplan

I dagplejen arbejder vi med inklusion med afsæt i CSD's inklusionsstrategi og med den overordnede vision, at alle børn skal opleve at være en del af fællesskaberne. I det lille, nære dagplejemiljø er hverdagens rammer fleksible, og den lille børnegruppe er som udgangspunkt til at overskue for alle børn.

Inden vi tilbyder et barn plads i dagplejen, kontakter den daglige leder forældrene telefonisk. Her spørger vi ind til barnet, og det er ofte i denne samtale, at vi først informeres om, at et barn har særlige behov. Den daglige leder vil herefter vurdere, hvad der er af muligheder; måske har et barn brug for at kunne tælle for 2, eller der kan være brug for at være særlig opmærksom på fysiske rammer hos dagplejeren. Så vil den daglige leder vurdere, hvilke pladser der er mulige at tilbyde og sammen med forældrene afgøre, om der kan tilbydes en plads, der kan imødekomme barnets behov.

Det sker også, at et barn henvises til dagpleje grundet et særligt behov, som ikke kan imødekommes i en institution. Nogle børn henvises via CSS, andre børn anbefales en dagplejeplads efter et forløb på hospital, og for nogle familier skabes der kontakt gennem sundhedsplejersken.

Alle forældre har en samtale med dagplejer og daglig leder, inden deres barn starter i dagplejen. Her taler vi om den konkrete dagplejers fysiske rammer og den præcise børnegruppe, og til denne samtale vil vi også aftale, hvordan vi bedst tilpasser rammerne, så alle børnene får det bedste udgangspunkt for at trives.

Når barnet er startet i dagpleje, vil den daglige leder løbende følge op på barnets trivsel og et eventuelt behov for at justere de aftalte rammer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barns behov kan imødekommes i dagplejen, er du altid velkommen til at kontakte den daglige leder for det område, som du overvejer at søge plads i. Så kan vi sammen afdække, hvad behovet er, og hvilke muligheder der findes.

Du kan læse vores inklusionshandleplan her:

Inklusionshandleplan