Skip to content back to nav
 
 

Om dagpleje
i Egedal Kommune

6m0a3788.JPG

Dagplejen er et kommunalt pasningstilbud til børn i alderen 0 - 2 år 11 mdr.

Ro til nærvær - Tid til udvikling

Det, der kendetegner dagplejen er, at børnene passes i et overskueligt hjemligt miljø med få børn og en tæt voksenrelation. Børnene får mulighed for at gøre sig erfaringer, blive inspireret og gennem leg og aktiviteter i samværet med voksne og andre børn, at tilegne sig færdigheder. I Dagplejen lægger vi vægt på en hverdag, hvor forældresamarbejde, nærvær og læring har høj prioritet.

Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper på 3-8 dagplejere. Der er heldagslegestue en fast ugedag i Smørum, Ganløse og Ølstykke. Dagplejerne i Stenløse benytter legestuen i Ølstykke. Dagplejeren i Søsum benytter legestuen i Ganløse.

Dagplejerne stiller beskæftigelsesmaterialer og legetøj til rådighed.

Dagplejerens familie er indstillet på, at hjemmet også er en arbejdsplads og der indhentes straffeattest på alle over 18 år.

Alle forældre har en samtale med dagplejer og daglig leder, inden deres barn starter i dagplejen. Her taler vi om den konkrete dagplejers fysiske rammer og den præcise børnegruppe, og til denne samtale vil vi også aftale, hvordan vi bedst tilpasser rammerne, så alle børnene får det bedste udgangspunkt for at trives.

Når barnet er startet i dagpleje, vil den daglige leder løbende følge op på barnets trivsel og udvikling. 

Kontaktoplysinger daglige ledere

Telefonnumre og mailadresser på daglige ledere kan ses her. Generelle spørgsmål vedr. opskrivning m.v. kan rettes til pladsanvisningen på tlf. 7259 9302.

Rygeregler

Regler for rygning i Egedal Kommune pr. 1. oktober 2014 gælder også for dagplejerne. Dagplejerne må ikke ryge i arbejdstiden. Der må ikke ryges i hjemmet i dagplejens åbningstid.