Skip to content back to nav
 
 

Om Dagplejen
i Egedal Kommune

6m0a3788.JPG

Dagplejen er et kommunalt pasningstilbud til børn i alderen 0 år til 2 år og 11 mdr. Her på siden finder du oplysninger om dagligdagen i Dagplejen, vores åbningstider, lukkedage, gæstedagpleje, forældrebestyrelse og kontaktoplysninger m.m.

 

Ro og tid til nærvær og udvikling

I Dagplejen bliver børnene passet i dagplejeren hjem, i et overskueligt hjemligt miljø med få børn og en tæt voksenrelation. Hver dagplejer passer typisk 3 - 4 børn.

Børnene får mulighed for at gøre sig erfaringer og udvikle sig i tryggerammer i samværet og i leg med dagplejeren og de andre børn.I Dagplejen lægger vi vægt på en hverdag med trivsel, nærvær, og omsorg og et tæt forældresamarbejde.

Dit barn kommer til at deltage i hverdagens gøremål, planlagte aktiviteter, leg og socialt samvær med de andre dagplejebørn.

Det kendetegnende for dagplejen er, at ting tager den tid det tager, og at hverdagen ikke er alt for skemalagt, men tager udgangspunkt i børnenes behov. Det giver ro og tid til at støtte børnene i deres udvikling - f.eks. god tid til måltiderne, at lære børnene selv at tage overtøj af og på, - god tid til fordybelse og til at udforske blomster, insekter, småsten på gåturen.

Dagplejeren kender "sine" børn indgående, hvilket både er styrkende for relationen mellem barnet og den voksne, og styrkende for udvikling af barnets kompetencer, idet dagplejeren kan støtte barnet dér, hvor hun kan se, at barnet har brug for "en hjælpende hånd".

Det lille miljø med tætte relationer, både børnene imellem, og mellem børnene og den voksne, skaber gode muligheder for at styrke børnene i deres sproglige og sociale udvikling. Der er god tid til snak ved frokostbordet, god tid til at læse en bog og til at støtte børnene i deres konflikter osv.

Dagplejer har løbende faglig sparring med områdets dagplejepædagog, og der bliver også ført tilsyn i dagplejehjemmet.