Skip to content back to nav
 
 

Pædagogiske læreplaner

6m0a3959 - Kopi.JPG

Dagplejen udarbejder pædagogiske læreplaner i henhold til Dagtilbudsloven

Dagplejen har siden 2004 udarbejdet skriftlige pædagogiske læreplaner inden for seks temaer:

- Alsidig personlig udvikling

- Sociale kompetencer

- Sproglig udvikling

- Krop og bevægelse

- Naturen og naturfænomener

- Kulturelle udtryksformer og værdier

Flere legestuegrupper har i 2014-2016 deltaget i udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, som har haft til formål at understøtte og styrke børns trivsel og læring i dagtilbuddet ud fra en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik.

Dagplejen ønsker også fremadrettet, med inspiration fra udviklingsprogrammet, at tilbyde alle børn i Dagplejen gode udviklingsmuligheder. De pædagogiske læreplaner for Dagplejen er derfor blevet revideret i 2015, og bliver fremadrettet udarbejdet af den enkelte dagplejer, for de børn der er tilknyttet dagplejehjemmet.

De seks læreplanstemaer er integreret og arbejdet med dem er opdelt i tre kortere perioder hen over året.

Evalueringen af læreplanerne kan læses under de enkelte distrikter.