Skip to content back to nav
 
 

Daglige ledere

Logo Hvid.png

Den daglige leder skal gennem tilsyn og sparring sikre, at Dagplejen lever op til gældende krav og målsætninger

Det er den daglige leders opgave at sikre, at dagplejerne udfører et kvalificeret pædagogisk arbejde i overensstemmelse med Dagplejens målsætning og læreplaner.

Den daglige leder fører løbende tilsyn med børnenes trivsel, udvikling og læring, det pædagogiske indhold i pasningen samt hjemmets standard.  Der ydes samtidig støtte, vejledning og pædagogisk inspiration i det daglige arbejde med børnene.

Den daglige leder har personaleledelse og skal sikre kompetenceudvikling af den enkelte dagplejer.

Det er ligeledes den daglige leder, der visiterer børn til Dagplejen samt afholder kontaktmøder med nye forældre.

Forældrene kan kontakte den daglige leder med spørgsmål, drøftelser mm.

Daglig leder i Ganløse og Søsum: Maya Grandahl, tlf. 72 59 95 13

Daglig leder i Smørum og Gæstehuset: Anders Nielsen, tlf. 72 59 97 61

Daglig leder i Stenløse: Kit Ervolder, tlf. 72 59 94 43

Daglig leder i Ølstykke: Inge Aagaard, tlf. 72 59 66 60