Skip to content back to nav
 
 

Dagpleje i Ganløse og Søsum

Der er ansat 4 dagplejere i Ganløse og Søsum

Der anvises plads i nærheden af familiens bopæl og der tages hensyn til familiens ønsker og behov i den udstrækning, det er muligt.

Dagplejerne har bred erfaring med pasning af småbørn og de deltager løbende i uddannelse og relevante kurser, herunder førstehjælp.

Pasningen af børnene foregår i dagplejerens private hjem, hvor den daglige leder fører tilsyn med børnenes trivsel, udvikling og læring samt tilbyder faglig sparring. Alle hjem er godkendte til pasning af småbørn og der følges løbende op på hjemmenes standard og indretning. Dagplejerne udarbejder, gennemfører og evaluerer pædagogiske læreplaner i samarbejde med den daglige leder.

Dagplejerne har indskrevet 3-4 børn. Der kan i syge- og ferieperioder modtages gæstebørn fra andre dagplejere i gruppen, men det samlede børnetal overstiger aldrig mere end 5 børn.

Gruppen har legestuedag om fredagen i Ganløse Hallen, Vestergade 5 A, Ganløse.

Der er mulighed for at besøge dagplejerne i legestuen. Besøget aftales med den daglige leder.

Daglig leder er Maya Grandahl, tlf. 72 59 95 13 mail: maya.grandahl@egekom.dk

Dagplejernes placering kan ses på nedenstående kort