Skip to content back to nav
 
 

Dagpleje i Ølstykke

2016-06-22 -3 kopi.jpg

Der er ansat 6 dagplejere i Ølstykke

Der anvises plads i nærheden af familiens bopæl og der tages hensyn til familiens ønsker og behov i den udstrækning, det er muligt.

Dagplejerne har bred erfaring med pasning af småbørn og de deltager løbende i uddannelse og relevante kurser, herunder førstehjælp.

Pasningen af børnene foregår i dagplejerens private hjem, hvor den daglige leder fører tilsyn med børnenes trivsel, udvikling og læring samt tilbyder faglig sparring. Alle hjem er godkendte til pasning af småbørn og der følges løbende op på hjemmenes standard og indretning. Dagplejerne udarbejder, gennemfører og evaluerer pædagogiske læreplaner i samarbejde med den daglige leder.

Dagplejerne har indskrevet 3-4 børn. Der kan i syge- og ferieperioder modtages gæstebørn fra andre dagplejere i gruppen, men det samlede børnetal overstiger aldrig mere end 5 børn.

Dagplejerne er fordelt i legestuegrupper, som hver har en ugentligt legestuedag.

Dagplejens legestue hedder Solstrålen, Stengårds Plads 6C, 3650 Ølstykke.

Der er mulighed for at besøge dagplejerne i legestuen. Besøget aftales med den daglige leder.

Den daglige leder er Inge Aagaard, tlf. 72 59 66 60 mail: inge.aagaard@egekom.dk

Dagplejepædagog er Ulla Koch, tlf. 72 59 66 67 mail: ulla.koch@egekom.dk

Dagplejernes placering i Område Ølstykke:

Ryttervænget 40

Snerlevej 14

Lærkevej 40

Engvej 31

Skytten 38

Fyrrevej 24

(Kort på forsiden viser dagplejernes placering, opdateres snarest)