Skip to content back to nav
 
 

Sprog i Dagplejen

IMG_9675 - Kopi.JPG

I Dagplejen taler, læser og synger vi hver dag

Når de små børn starter i dagplejen, er deres ordforåd meget passivt. Det er hos os, at det passive ordforråd udvikler sig til et aktivt ordforråd.

Når vi taler sprogstimulering i dagplejen, er det ikke kun et spørgsmål om at lære børnene nye ord. Det at tale indeholder meget mere end at sige ord. Der er rytme, timing, grammatik, lyd-systemer, kulturelle regler for sproget og meget mere. At lære at tale består af mange ting.

Det vigtigste er, at vi giver barnet LYST til at kommunikere. Det gør vi ved at lytte og inddrage aktivt og ved at italesætte det, vi gør i hverdagen sammen med børnene.  

Du kan læse hele vores sproghandleplan ved at klikke her:

Sproghandleplan 2015