Skip to content back to nav
 
 

Dagpleje
i Ganløse og Slagslunde

adam

Dagplejen er et kommunalt pasningstilbud til børn i alderen 0 - 2 år 11 mdr.

Tryghed og nærvær

Det, der kendetegner dagplejen er, at børnene passes i et lille overskueligt miljø i dagplejerens hjem, med få børn og en tæt voksenrelation. Der er 3-4 børn indskrevet i dagplejen. Børnene får mulighed for at udvikle sig gennem leg og aktiviteter i samværet med voksne og andre børn. I Dagplejen lægger vi vægt på en hverdag, hvor forældresamarbejde, tryghed, nærvær og læring gennem leg har høj prioritet.

Om fredagen samles de fire dagplejerer i lege stuen, hvor børnene har mulighed for at lege med hinanden på tværs af dagplejegrupperne. Legestuen ligger ved skolen i Ganløse, Vestergade 5A, 3660 Stenløse.

Det er muligt at besøge dagplejerne i legestuen. Besøget aftales med den daglige leder Maya Grandahl.

Ved opstart tilbydes forældrene en samtale i dagplejerens hjem, hvor også den daglige leder deltager.

Daglig leder: Maya Grandahl, tlf. 72599513

mail: maya.grandahl@egekom.dk