Skip to content back to nav
 
 

Om Ganløse/Slagslunde

Område GanløseSlagslunde 12.jpg

Alle børn hos os er særlige med forskellig personlighed, evner og mål i livet.

Med udgangspunkt i sundhed, gode relationer og med inklusion i højsædet er alle børn vigtige og velkomne.

Pædagogisk arbejdes med barnets ressourcer og potentiale. Der arbejdes med inspiration fra ressourcefokuseret teorier, hvor det barnet er og kan, samt dets muligheder er i fokus.

Barnet påvirkes af den kultur og de relationer, som det er en del af. I område Ganløse/Slagslunde er der særlig fokus på de voksnes rolle og ansvar i relationen.

Personalet efteruddannes i samarbejde med UCC i ICDP, som er en efteruddannelse i relationskompetence.

De voksne, som omgås barnet i dagligdagen, har ansvaret for at skabe gode relationer mellem børnene i børnegrupperne, og at barnet oplever, at det har gode relationer og positiv kontakt med de voksne, som omgiver det i hverdagen.

Området er underlagt FN's børnekonvention og Dagtilbudsloven.

VIDEO: se videoen "Film fra området Ganløse:Slagslunde" på YouTubes hjemmeside.