Skip to content back to nav
 
 

Om inklusion i Ganløse og Slagslunde

Område GanløseSlagslunde inklussion4.jpg

Alle børn er vigtige og velkomne

Området har i flere år arbejdet med inklusion af alle børn trods forskellighed.

Der arbejdes med udgangspunkt i Egedal kommunes inklusionsstrategi.

Der arbejdes systematisk med de børn, som er i vanskeligheder, og ved hjælp af områdets 2 ressourcepædagoger og Egedal kommunes PPR-afdeling udredes og hjælpes de børn, som har brug for en særlig indsats.

De sociale sammenhænge børnene er en del af skal være gode, og alle dagtilbud i området arbejder med de sociale gruppedynamikker.

Flygtningebørn eller børn med anden nationalitet, eller forældre, som har andet sprog, hjælpes i integrationen og sprogtilegnelsen.