Skip to content back to nav
 
 

Praktiske oplysninger om Ganløse og Slagslunde

Område GanløseSlagslunde6.jpg

Område Ganløse/Slagslunde består af 4 integrerede dagtilbud med børn i alderen 0-6 år samt dagplejen, der er en gruppe på 4-5 dagplejerer.
De 3 dagtilbud Basthøj, Hvidehøj og Møllehøj er beliggende i Ganløse by og Stjernehuset er beliggende i Slagslunde by.

Ledelsen af området

Ledelsen af området varetages af de 4 dagtilbuds daglige ledere og områdelederen.

Penille Hagemann Nielsen/Områdeleder
Mail: penille.hagemann.nielsen@egekom.dk
Tlf.: 72599505

Områdebestyrelsen består af forældrerepræsentanter fra de 4 dagtilbud samt 2 medarbejderrepræsentanter

Områdets bestyrelsesformand

Karin Jespersen
Mail: karin.f.p@gmail.com 
Tlf.: 29726360

Områdets hovedtelefon nr.: 72599500
Ean nr. 570 000 11 30 831

Lukkedage og sammenlægningsuger

Egedal kommune har et skiftende antal lukkedage om året. Dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, dagene mellem jul og nytår og nytårsaftendag. Datoerne i 2016 er: 6. maj, 5. juni, 24., 27., 28., 29., 30. december 2016.

Der tilbydes dog altid nødpasning efter behov et sted i kommunen på samtlige lukkedage undtagen Grundlovsdag og 24. december.

I ugerne 29 og 30 er der sammenlægningsuger for området. I 2016 holdes der åbent i en af institutionerne i Ganløse by.