Skip to content back to nav
 
 

Sikkerhed i Ganløse og Slagslunde

Område GanløseSlagslunde7.jpg

Et lille barn kan også komme til skade - og derfor har vi gjort os flere forholdsregler.

Personale og ledelse sørger for og har ansvaret for, at der i indretning af lærings- og legerum er sikkert for børn at være.

Løbende kontrollerer ledelse og personale legepladsen og 1 gang årligt kommer legepladsinspektøren og laver en rapport, hvor sikkerheden gennemgås og evt. fejl og mangler derefter udbedres. Dette for at sikre, at legepladserne lever op til sikkerhedsreglerne i lovgivningen, så der er sikkert for børnene at være.

Alligevel kommer små børn til skade. Det er en del af barnets motoriske og kognitive udvikling, at barnet skal afprøve grænser for egen formåen. Og derfor kan det gå galt, og andre gange er barnet bare meget uheldigt.

Området har løbende haft førstehjælpskurser, så det faste personale ved, hvad de skal gøre ved mindre ulykker - men også de mere alvorlige.

I efteråret 2016 tilkøbte kommunen et førstehjælpskursus specifikt for personale i dagtilbud hos firmaet Red mit barn. Alle faste medarbejdere gennemgik kurset, der også har en årlig opfølgning. Nye medarbejdere vil løbende gennemgå kurset, da målet er, at alle faste personale har viden og kunnen, så de kan handle, hvis uheldet er ude.