Skip to content back to nav
 
 

Om sprog i Ganløse og Slagslunde

Ganløse sprog1.jpg

Sprog og sprogudvikling er områdets fokusområde

Området har i år og de kommende år valgt at have særlig fokus på sprog og sprogudvikling. 

Alle 3-årige sprogvurderes, og der følges inden skolestart op på de børn, hvor der har været bekymringer.

I forbindelse med projektmidler tildelt fra ministeriet i årene 2015 og 2016 til højnelse af den pædagogiske kvalitet, valgte området at ansætte en projektmedarbejder, som over perioden skal arbejde med sproget i vores 4 dagtilbud.

Forskning globalt men også i Danmark har vist, at det gør en forskel, hvis der sættes ind med fokus på børns sprogudvikling tidligt i livet.

Målet er at højne den sproglige læring, som barnet tilegner sig i dagtilbudet, men også at få mere fokus på sproget for de børn, som grundet ulighed eller andre vanskeligheder er anderledes stillet, så alle børn får lige muligheder.

Samtidig deltager Egedal kommune fra efteråret 2016 i et forskningsprojekt om sprogarbejde med vuggestuebørn. Hvidehøj og Stjernehuset er udtrukket til deltagelse i projektet.

VIDEO: se videoen "Sprog" på YouTubes hjemmeside.