Skip to content back to nav
 
 

Stjernehuset

hænder.jpg

Stjernehuset er en daginstitution, der benytter sig af naturen. Vi arbejder meget med udeliv, natur og er miljøbevidste

For os er naturen et spændende og lærerigt ude miljø, som giver børnene udfordringer, nærvær og plads til fordybelse. Vi ligger tæt ved skov og mange grønne områder, som vi bruger flittigt.

Vi har en fantastisk kuperet legeplads, hvor der er plads til bevægelse, brug af  kroppen, fordybelse, og hvor vi kan undersøge naturen og følge årstidens skiften.
Vi har bålplads, mange små kroge og forskellige legezoner. Kort sagt en legeplads, der kan rumme masser af leg, give oplevelser og muligheder for børnene.

Vi er et åbent hus, hvor stuerne og alrummet er indrettet med forskellige læringsrum, hvor børnene kan lege, være og lære.

Forpligtende fælleskaber - og samarbejdet med skole/SFO

Vi bestræber os på, at de yngste og ældste børn bliver en del af et større forpligtende fællesskab, hvor de yngste lærer færdigheder af de større, og de ældste lærer at passe på de yngste.

Vi er sammen på tværs af huset i morgenstunden, på legepladsen og på vores fælles skovuge. 

Det er naturligt for personalet at hjælpe hinanden på tværs af stuerne.

Vi har et godt samarbejde med Slagslunde skole og SFO.

I det sidste halve år børnene går i Stjernehuset, har vi særlig fokus på børnenes sproglige, motoriske og sociale kompetencer.

Vi ved, at børnenes forventninger til skolen er rigtig høje, derfor er det vigtigt for os, at vi har et tæt samarbejde med SFOen, for at skabe tryghed for børnene. De får samtidig kendskab til de nye krav, det nye miljø og de nye voksne, de skal hen til. 

Ligeledes lægger vi stor vægt på et åbent og ærligt forældresamarbejde, så jeres barn kommer til at opleve en helhed i hverdagen.