Skip to content back to nav
 
 

Dagligdagen i daginstitution Stjernehuset

fordybelse.jpg

I daginstitution Stjernehuset lægger vi vægt på en dagligdag fuld af trivsel og tryghed

I daginstitutionStjernehuset indgår vi i et samarbejde, med jer forældre, om at give jeres barn en dagligdag, fuld af trivsel og tryghed, men også en dagligdag, der byder på udvikling og udfordringer.

Dagligdagen 

Den daglig rytme i daginstitution Stjernhuset ser således ud:

daginstitution Stjernehuset åbner kl 6.30

Mellem 6.30-7.30 er der tilbud om havregryn/havregrød til de børn, som ikke har fået morgenmad hjemme.

Mellem 6.30 og 8.30  er vi alle i alrummet og motorikrummet, hvor der leges, læses og tegnes. Vuggestuen går på stuen, når børnene får behov for det.

Mellem 9.00 til 9.30 holder vi morgensamling
I vuggestuen spiser børnene brød og drikker vand, De synger et par sange, taler om vejret, og hvad de skal lave efter samling. De børn der har behov for en formiddags lur bliver puttet.
I børnehaven spiser børnene 9-mad og drikker vand på stuen. Der bliver talt om vejret, dagen, årstiden, hvem der ikke er kommet idag, samt hvilke aktiviteter der er for dagen.

Mellem 9.30 og 11.00 er der planlagte pædagogiske aktiviteter og de børn der sover hen over middag kommer på legepladsen. 

Mellem 11.00 og 12.00 holder vi frokost.
Efter frokosten bliver alle vuggestue børnene puttet. De små, som har taget sig en formiddags lur, bliver taget op, når de vågner og får derefter deres frokost.
I børnehaven bliver sovebørnene lagt ind, og de resterende børn går i garderoben og derefter ud på legepladsen.

Mellem 14.00 og 15.00 spiser vi alle frugt.
I vuggestuen bliver børnene tilbudt brød, vand og deres medbragte frugt, når de vågner efter deres middagslur.
I børnehaven spiser børnene deres medbragte brød og frugt og drikker vand. Der bliver læst en historie og talt om dagens forløb. Vi spiser ofte frugt på legepladsen.

Mellem 16.00 og 17.00 mødes vi alle - enten på legepladsen eller i alrummet.

Mandag til torsdag lukker vi kl. 17.00  - Fredag lukker vi kl. 16.00