Skip to content back to nav
 
 

Pædagogik i daginstitution Stjernehuset

Tegner.jpg

Vi ønsker en hverdag med udvikling og fællesskaber for alle og vi lægge vægt på et godt børneliv

I daginstitution Stjernehuset tager vi udgangspunkt i barnet, børnegruppen og fællesskabet. 

Alle børn skal have mulighed for at føle sig som værdifulde deltagere, både i fællesskaber, i børnenes lege og i de pædagogiske aktiviteter, de voksne skaber.

Vi arbejder med børnenes udvikling, dannelse, læring, socialisering og opdragelse. Vi skaber rammen for børnenes læreprocesser ud fra vores faglige viden, om hvilke aktiviteter, lege og samværsformer, der passer til barnets/børnenes udviklingstrin.

Fundamentet for vores pædagogik, bygger på en række humanistiske værdier:
Omsorg/nærvær, tillid/tryghed, sammenhold, respekt/tolerance og spontanitet.