Skip to content back to nav
 
 

Marienlyst

Marienlyst.jpg

Børnehuset Marienlyst et integreret dagtilbud i område Ølstykke, som ligger centralt i Ølstykke i gå afstand til transport, indkøb og grønne områder. Marienlyst er et integreret hus for børn i alderen 0 - 6 år. Huset er er normeret til 120 enheder. Enheder svarer til at børnehave børn tæller for 1 enhed imes at et vuggestue barn tæller for 2 enheder. Det betyder i praksis, at vi har eks. kan havve 30 pladser til vuggestuebørn og 60 pladser til børnehavebørn eller 40 vuggestue børn og 40 børnehave børn. Disse tal er dog vejledende og kan variere alt efter behov. Antal børn på stuerne svinger lidt men vi ligger ca. på 12-14 vuggestue børn pr. stue og 22 børnehave børn pr. stue.

Børnehuset Marienlyst er en del af Område Ølstykke, sammen med 7 andre dagtilbud. Der er en daglig leder i hvert hus og derudover har vi en ledelse bestående af områdeleder og viceområdeleder.

Institutionen er opdelt i teams hvor to stuer arbejder sammen i et team.

  • Team 1:
    • Vuggestuebørn, hvor der er 2 stuer (Muslingerne og Søstjernerne)
  • Team 2:
    • Vuggestuebørn, hvor der er 2 stuer (Blæksprutterne og krabberne)
  • Team 3:
    • Børnehavebørn, hvor der er 2 stuer (Delfinerne og søløverne.