Skip to content back to nav
 
 

Om Ølstykke

Område Ølstykke spirende træ.jpg

Vores område består af 8 afdelinger med hver deres særpræg. Vi arbejder sammen på tværs af husene, der hvor det giver god mening.

Område Ølstykke er at betragte som en institution der består af 8 afdelinger. Afdelingerne hedder:

Børnehuset Marienlyst, Børnehuset Paletten, Børnehuset Maglehøj, Børnehuset Hampeland, Børnehuset Tryllefløjten og Børnehuset Margrethebakken der alle har indmeldte børn i alderen 0-6 år.

Skovbørnehaven Tungegården og Troldehøj Børnehave er til børn 3-6 år.

Åbningstiden i alle afdelinger er mandag til torsdag kl. 6.30-17 og               fredag kl. 6.30-16

I 2017 kom dagplejen også med i områderne og er derfor også en af vores afdelinger. I dagplejen kan der være andre åbningstider.

Ledelsen i området består af en områdeleder. Der ud over, er der en daglig leder i hver afdeling, inkl. dagplejen.

Områdebestyrelse

Bestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hver afdeling, to medarbejdere samt områdelederen. Der arbejdes ud fra de politiske vedtagne styrelsesvedtægter. indsæt link

Hver afdeling har mulighed for at vælge et lokalt forældreråd.

Madordning

Hvert andet år skal der ske en afstemning i alle afdelinger om deltagelse i madordning.

I perioden 1.1.2015-31.12.2016 deltager Børnehusene Margrethebakken, Marienlyst og Hampeland i madordningen. Fra 2017 deltager også paletten og Tryllefløjten i madordningen.

Fru Hansens kælder www.Fruhansenskælder.dk leverer maden.

Personale

Personalet i området består af pædagoger og pædagogmedhjælpere efter en fordelingsnøgle 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Der tilstræbes en alders- og kønsmæssigt blandet gruppe.

Pædagogik

"Alle børn skal have mulighed for at være en del af et fællesskab"

Overordnet arbejder vi ud fra inklusionstankegangen. Alle afdelinger planlægger selv deres pædagogiske hverdag hvor der indarbejdes projekter med udgangspunkt i læreplanstemaerne samt vores kommunalt besluttede indsatsområder.

Alle pædagoger har gennemgået ICDP uddannelse - efteruddannelse omhandlende relationskompetence. Link til beskrivelse