Skip to content back to nav
 
 

Om sprog i Ølstykke

Område Ølstykke børn ved siden af hinanden.jpg

Vi arbejder og leger med sproget på mange forskellige måder.

Sprogvurderinger.

Alle børn i alderen 2,10 - 3,4 år sprogvurderes hvor der tages stilling til om der skal ydes fortsat generel indsats, fokuseret eller særlig indsats.

Ved behov foretages en yderligere vurdering i 5 års alderen.

Læsekompetenceplan.

Vi arbejder ud fra en vedtaget læsekompetenceplan omhandlende læsning, sprog og læring. link....

Området arbejder ud fra at alle børn skal have mulighed for at udvikle sit sprog og øvrige kommunikationsformer gennem dagligdagens aktiviteter.

Barnet skal udfordres til sproglig kreativitet til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsformer og midler.

Barnet skal støttes til at udvikle sin nysgerrighed for tegn, symboler, bogstaver og tal.