Skip to content back to nav
 
 

Pædagogik i Paletten

Pædagogik

Vi arbejder anerkendende, nærværende og inkluderende
Dit barn skal ses, høres og behandles med respekt.

UDVIKLING - TRIVSEL - LÆRING

Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang, og har en fælles forståelse af det gode børneliv. Alle børn skal have en god ven, og have del i de sociale fællesskaber. 

Vi bestræber os på, at forstå barnets intention, og hjælper med at sætte ord på det barnet oplever. Vi følger barnets initiativ og kan lide at understøtte deres fantasi og kreativitet.

Vi er opmærksomme og reflekterende på os selv, og udvikler på vores læringsmiljøer, så de er differentierede og tilpasset børnegrupperne.

Personalets rolle er at understøtte, udvikle og inspirere børnene ift. deres udvikling og individuelle behov. Vi skaber muligheder for medinddragelse og læring i demokratiske processer.

Vi lægger vægt på et godt kendskab til naturen, og vi kan lide at udforske nærmiljøet. Vi kan lide at røre os og tænker fysisk udfoldelse ind i hverdagen.

Vi arbejder med de pædagogiske læreplanstemaer henover hele året

  • Alsidig personlig udvikling
  • sociale kompetencer
  • sproglig udvikling
  • kulturelle udtryksformer og værdier
  • natur og naturfænomener
  • krop og bevægelse
  • Vi følger årets gang ift. traditioner og arbejder med temaet, fordi vi gerne vil lære børnene lidt om den historiske baggrund for højtiderne.

  • Vi arbejder med pædagogiske handleplaner og årshjul.

Vi er opmærksomme på hvordan vi indgår i samspil med hinanden og har et særligt fokus på at læring foregår i relationer.

Vi arbejder ud fra metoden ICDP. Centralt i ICDP-metoden er, at udvikle på kommunikationen ml. barnet og omsorgspersonerne. Vi har en fælles teoretisk ramme, til at hjælpe os i vores forståelse, af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde. Se mere på: http://www2.ucn.dk/forside/icdp/forside/forside.aspx og i folderen på: http://blad.ucn.dk/act2learn/Pdagogik/Relationspdagogik/

I Paletten arbejder vi desuden med barnets nærmeste udviklingszone, som er betegnelsen på forskellen mellem det dit barn er i stand til på egen hånd, og det dit barn kan klare med en guidende lille hjælp. I forskellen ligger det barnet kan, og det barnet nu øver sig i at kunne.

 

Dokumenter