Skip to content back to nav
 
 

Dagligdagen i Menighedsbørnehaven

Pyjamasdag

Struktur

For at overskueliggøre hverdagen, har vi valgt at have en rimelig fast dagsrytme.

Mellem 6.30 - 7.30 afleveres de første børn og vi tilstræber, at alle får en rolig start på dagen, hvor der snakkes, hygges og leges. Ønsker barnet at spise sin medbragte morgenmad, kan det også gøres i dette tidsrum. Blæksprutten er den voksen, der primært modtager børn og forældre, tager imod beskeder, hjælper børn i gang med at lege og passer telefonen. 

Mellem kl. 9.00 - 9.30 er der mulighed for at få en formiddagsmad - i daglig tale en 10'ermad. Dette aftales med blæksprutten (se beskrivelse i link). Maden bedes medbragt i en separat pose eller en mindre plastboks med navn på.

Ca. 9.30 - 11.00 dagens aktiviteter

Ca. kl. 11.00 rydder vi op, vasker hænder og holder samling. Derefter spises der frokost. Alle hjælper med at rydde op efter sig selv, når måltidet er færdigt.

Ca. kl. 12.15 gør de børn som skal sove sig klar. Der redes op, puttes og læses. Alle de øvrige skal på legepladsen og lege indtil ca. kl. 14.00. Sovebørn er ude at lege i løbet af formiddagen.

Kl. 14.00 vækkes sovebørnene og børnene der er ude begynder at komme ind. Når alle er samlet spises der frugt, som personalet har skåret i passende stykker af den frugt, der er blevet medbragt til frugtkurven om morgenen. Større børn må gerne blive ude og spise frugt ind imellem.

Når I henter jeres barn er det en god ide, at I hjælper barnet med at afslutte legen, sætte legetøj på plads og med at få styr på garderoben til næste dag.

Børnene skal afleveres senest kl. 9.30 hver dag, hvis ikke andet er aftalt.

Se også vores retningslinjer for aflevering i link.
 

Syge børn

Vi modtager ikke børnene, når de er syge. Børnene må kunne følge den daglige rytme, både ude og inde, ellers må de passes hjemme.

Ferie

Selvom jeres barn er glad for at komme og lege med sine kammerater i børnehaven, så er det også en anstrengende og ofte lang dag for børnene.  Det er derfor vigtigt, at jeres barn får en fridag ind imellem og holder ferie sammen med jer. Vi anbefaler således en god lang pause (3 ugers ferie) i sommerperioden og at børnene i øvrigt holder fri i det omfang I selv holder fri.

Legetøj

Vi holder en legetøjsdag ca. én gang om måneden, hvor børnene må medbringe ét stykke legetøj - uden lyd. De andre dage bliver legetøjet hjemme. En sovebamse/vinkebamse må gerne medbringes efter aftale med en medarbejder.

Se også vores Retningslinjer for aflevering.pdf

Medielæringsstrategi

Egedal kommune har udarbejdet en fælles medielæringsstrategi for skole- og institutionsområdet Medielæringstrategi 6.pdf

I Menighedsbørnehaven har vi efterfølgende lavet vores egen medielæringsstrategi, der er tilpasset vores hverdag Medielæringsstrategi Menighedsbørnehaven.pdf