Skip to content back to nav
 
 

Pædagogik i Menighedsbørnehaven

Græshoppen.JPG

Pædagogiske overvejelser og værdier

Børnehavens pædagogiske principper og værdier bliver udarbejdet i tæt samarbejde mellem bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne. De er bl.a. udarbejdet i forhold til dagtilbudsloven med den styrkede pædagogsike læreplan i overskrifterne:

Alsidig personlig udvikling
Sociale udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kulturel, æstetik og fællesskab

Den bærende metode i det daglige pædagogiske arbejde er: Den anerkendende tilgang til barnet, samt ICDP metoden.

Det betyder, at vi bestræber at barnet mødes med nærvær og respekt, så det føler sig set, hørt, forstået og derved føler sig trygt.

Derudover henvises til børnehavens vision, værdigrundlag og samværsregler, trivsel og forebygning af mobning og årsplan, der er udarbejdet ud fra vores pædagogik og værdier.