Skip to content back to nav
 
 

Børnehuset Åkandehaven

Åkandehaven

Det lille børnehus med store visioner.


Her er masser af hjerterum og omsorg, det gode børneliv er i centrum.
Vi har en vuggestue - og to børnehavegrupper.
I vores hus lærer alle hinanden at kende, hvilket giver en fordel ved overgangen fra vuggestuen til børnehaven, da det er velkendte voksne, der møder barnet.

Selvhjulpenhed

Selvhjulpenhed styrker selvværdet og giver modstandskraft overfor livets vindstød.

I Åkandehaven arbejder vi fokuseret mod at styrke børnenes selvværd, hvor selvhjulpenhed er omdrejningspunktet for denne proces. Vi lægger vægt på at børnene selv mestrer hverdagens gøremål og udfordringer (selv tage tøj på, dække bord, rydde op etc.)

Vi arbejder ud fra en forståelse af, at de daglige gøremål indeholder meget potentiale for læring og udvikling i samarbejdet mellem barn og pædagog.

Nedenunder kan du se en lille film, der fortæller lidt om hvorfor det er så vigtigt at give børnene mulighed for at gøre det selv.

VIDEO: se videoen "Så lad dog barnet gøre det selv" på YouTubes hjemmeside.

Børn er fulde af fantastiske spørgsmål

I hverdagen er vi opmærksomme på at opmuntre børnene til at forholde sig eksperimenterende og nysgerrigt til omgivelserne.
Vi stimulerer lysten til at lære, - livet skal være umagen værd!

Børn oplever med krop og sanser. For at styrke den naturlige trang til at bevæge sig, er institutionen indrettet så flere steder appellerer til børn i bevægelse.