Skip to content back to nav
 
 

Pædagogik i Åkandehaven

Åkandehaven

I Åkandehaven udvikles mangeartede talenter, forældre skal føle tryghed og glæde ved at deres barn tilbringer deres dagligdag, netop i Åkandehaven.

Vi støtter børnene i at mestre ting i hverdagen

Vi har fokus på det læringspotentiale, som hverdagens aktiviteter og gøremål indeholder. Vi arbejder ud fra en forståelse af at det at kunne selv, styrker barnets fornemmelse for sig selv og eget værd. Vi støtter barnet i selv at mestre de mange situationer, hverdagen i Børnehuset byder på. Det kan være at tage tøj af og på, selv kravle op på skamlen, dække bord og meget mere.

Vi har fokus på dette allerede i vuggestuen. Vi støtter f.eks. børnene i selv at hente madkassen i køleskabet og kravle op på skamlen, når vi skal spise. Vi oplever børnenes glæde ved at kunne selv.

I børnehaven har vi fortsat fokus på børnenes mestringsfølelse og på at inddrage børnene i hverdagen. Vi er som voksne altid aktivt støttende i denne proces. Vi opmuntrer og støtter barnet i egen mestring og er opmærksomme på at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets udvikling. 

Det skal være sjovt at lære

I Åkandehaven opmuntrer vi børnene til at være nysgerrige og forholde sig undrende til verden.  Med denne undersøgende tilgang skal det være sjovt at lære og blive klogere på den verden, vi allesammen er en del af!

Leg og bevægelse i hverdagen

Børnene skal have mulighed for at lege og bevæge sig i løbet af dagen. Åkandehavens læringsmiljøer er indrettet så de indbyder til forskellige former for leg og bevægelse. 

At finde ro i hverdagen

Vi mener, det er vigtigt at give alle børn mulighed for at finde ro og fordybelse i løbet af dagen. Derfor har vi indrettet et sansestimulerende afspændingsrum.

Vi ønsker at styrke børnenes kropsfornemmelse og følelsen af indre ro. I børnehaven arbejder vi med Yoga som et redskab til dette. Børnene bliver opmærksomme på deres vejrtrækning og vi får styrket vores kropsbevidsthed generelt.

Pædagogiske læreplaner

I Åkandehaven har vi visioner for vores pædaogiske arbejde og vi tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer, når vi planlægger den pædagogiske praksis.

Du kan læse mere om dette og de seks læreplanstemaer under dokumenter til højre på siden.