Skip to content back to nav
 
 

Dagplejen i Smørum

Dagplejen i Smørum

Dagplejen er et kommunalt pasningstilbud til børn i alderen 0 - 2 år og 11 mdr.

Ro til nærvær - Tid til udvikling

Kendetegnende for dagplejen er, at børnene passes i et overskueligt hjemligt miljø med få børn og en tæt voksenrelation. Der er fokus på omsorg, nære relationer og barnets muligheder for at udvikle sig og lære i samværet med de andre børn og dagplejeren. I dagplejen lægges vægt på det tætte forældresamarbejde.

Pasningen af børnene foregår i dagplejerens private hjem, hvor der føres tilsyn samt gives faglig sparring af områdets dagplejepædagog med fokus på børnenes trivsel, læring og udvikling.

Dagplejerne har indskrevet 4 børn. I kortere perioder kan en dagplejer have 5 børn.

Dagplejerne har bred erfaring med pasning af småbørn og deltager løbende i uddannelse og relevante kurser, herunder førstehjælp.

Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper på 3-5 dagplejere. Der er heldagslegestue henholdsvis tirs- og torsdag. Legestuen er placeret på Gammeldamsgård 6 i Smørum.

Gæsteplejen finder sted i Gæstehuset som er placeret på 1.sal af legestuen.

I legestuen deltager andre dagplejebørn og deres dagplejere. Legestuen er indrettet med små afgrænsede læringsmiljøer, som er tydelige og tilgængelige for børnene (køkkenkrog, læsehjøne, bilbord mm.) Til legestuen hører også en dejlig legeplads med forskellige muligheder for motorisk udfoldelse. 

Det er muligt at besøge dagplejerne i legestuen. Besøget aftales med den daglige leder Anders Nielsen.

Inden opstart tilbydes forældrene en samtale i dagplejerens hjem, hvor dagplejepædagog eller daglig leder deltager.

 

Daglig leder: Anders Nielsen, tlf. 72599761

mail: anders.a.nielsen@egekom.dk

Dagplejepædagog: Hanne Heiberg, tlf. 72599428

mail: hanne.heiberg@egekom.dk