Skip to content back to nav
 
 

Børnehuset Hindbærvangen

Hindbærvangen

Velkommen til Børnehuset Hindbærvangen
Et børnehus med fokus på relationer

I Hindbærvangen ser vi det som vores væsentligste opgave at understøtte dannelsen af betydningsfulde relationer og fællesskaber. Alle børn skal have oplevelsen af at høre til og føle sig inkluderet. Med udviklingen af relationer og fællesskaber giver vi børnene de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære.  

Børnehuset Hindbærvangen er et mindre integreret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, der er normeret til 80 enheder. Det betyder i praksis, at vi har en vuggestuegruppe med 24 børn fordelt på 2 stuer og en børnehavegruppe med 32 børn fordelt på 2 stuer. Disse børnetal kan dog variere alt efter behov. I børnehaven er der derudover 4 inklusionspladser. I børnehaven har vi udover den normale normering to ekstra pædagoger ansat som er ansvarlige for vores specialtilrettelagte pædagogik. Disse ekstra ressourcer betyder mere fleksibilitet og større spillerum som kommer alle børn tilgode i hverdagen.

I Hindbærvangen ser vi os som ét hus. Vi har blandt andet fællessamling for alle børn hver fredag og har også aktiviteter på tværs af huset. Vuggestue- og børnehavebørnene kommer på besøg hos hinanden, måske bare for at sige hej eller for at besøge storesøster eller lillebror. Vi hjælper på denne måde barnet med en glidende overgang mellem vuggestue og børnehave, hvor også de voksne i børnehaven kender børnene i vuggestuen.