Skip to content back to nav
 
 

Om Smørum

Smørum

I område Smørum arbejder vi bevidst på at skabe miljøer, hvor det gode og sunde hverdagsliv er et nemt valg

Det skal være trygt og rart at være barn i vores områdes daginstitutioner og dagpleje. Børnene skal føle, at de bliver set, hørt og taget alvorligt. Derfor bestræber vi os på at skabe de bedste læringsmiljøer, betingelser og muligheder for børnene ved at være nysgerrige, åbne og omsorgsfulde i vores pædagogiske hverdag.

Vi har fokus på at inddrage børnenes perspektiver som værende af stor betydning for den pædagogiske praksis. Som pædagogisk personale skal vi forholde os nysgerrigt og åbent i forhold til, hvad der er af betydning for børnene og få alle børn til at være en del af fællesskabet. Derfor forholder vi os også til inklusionsstrategien i Egedal Kommune i vores pædagogiske praksis:

"Betingelsen for en vellykket integrationsproces er, når medarbejderne har et vedvarende fokus på en høj grad af deltagelse, fælles forståelse og medejerskab til inklusion".

Børnene skal inddrages og deres perspektiver skal høres, for på den måde at skabe inkluderende fællesskaber med lige muligheder for deltagelse.