Skip to content back to nav
 
 

Om inklusion i Smørum

Smørum

I område Smørum vægtes arbejdet med inklusion højt i alle huse

Alle pædagoger er uddannet i ICDP, som er en metode, der understøtter det enkelte barns udvikling og positive selvbillede. Der arbejdes målrettet med at understøtte børnenes sociale kompetencer og give alle børn en plads i fællesskabet. Vi har i området udarbejdet en strategi for forebyggelse af mobning i områdets institutioner. Overordnet arbejder vi med udgangspunkt i Egedal kommunes inklusionsstrategi.

Nogle børn har brug for ekstra støtte i forhold til deres generelle udvikling. Disse børn kan - i samarbejde med institutionens personale - indstilles til ekstra ressourcetildeling i form af støttetimer. Der er ansat 4 ressourcepædagoger, som varetager disse opgaver. Ressourcepædagogerne arbejder i barnets institution og møder derfor barnet i vante rammer i dets hverdag. Ressourcepædagogen er ansat til at varetage det individuelle barns behov.

Desuden har vi et godt og tværfagligt samarbejde med CULT - Center for Udvikling, Trivsel og Læring (det tidligere PPR) og CSS - Center for Social Service.