Skip to content back to nav
 
 

Praktiske oplysninger om Smørum

Smørum

Område Smørum er en samlet områdeinstitution, som består af 9 børnehuse og en dagpleje med otte dagplejere og et dagplejehus.

Organisationen:

Organisatorisk er vi en stor samlet områdeinstitution med 9 matrikler med en samlet økonomi. Der er ansat en daglig leder i hvert hus, som har ansvar for institutionens pædagogiske retning, personaleledelse og den daglige drift. Derudover er der ansat en områdeleder, som har det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar.

Under området hører også dagplejen i Smørum.

I menuen til venstre kan du læse om de enkelte institutioner.

 

Områdeleder Dennis Mathiassen

Mail: dennis.mathiassen@egekom.dk

 

Tlf. 72599350

Områdebestyrelsen og forældreråd

Områdebestyrelsen består af forældrerepræsentanter fra hvert hus, 2 medarbejderrepræsentanter og områdeleder. Vi holder møderne i områdets huse og den daglige leder er vært til mødet. Områdebestyrelsen holder møde 4 gange om året. Desuden inviteres vi til dialogmøder med Børne- og Skoleudvalget 1 til 2 gange årligt. Der er valg til områdebestyrelsen hvert år i september - områdebestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen.

Alle institutioner har mulighed for at oprette et forældreråd. Som forældrerådsrepræsentent har du mulighed for at være med til at præge institutionenes hverdag. Der er også valg til forældrerådene hvert år i september.

Styrelsesvedtægterne kan findes på Egedal kommunes hjemmeside.

Opskrivning og pladstildeling:

Det er pladsanvisningen, som visiterer pladser til områdets institutioner. Dette forgår via den digitale opskrivning.

Der fordeles pladser til institutioner ca 1½ måned før behovsdato, hvorefter der gives et pladstilbud via e-boks.

Forældrebetaling

Se taksterne for 2018 her