Skip to content back to nav
 
 

Sprog og læreplansarbejdet i Smørum

Område Smørum

I område Smørum har vi fokus på at understøtte barnets sproglige udvikling i vores pædagogiske tilgang i hverdagen.

Vi har et tværfagligt sammarbejde med kommiunens talepædagoger. Sammarbejdet understøtter det pædagogiske sprogarbejde i institutionernes hverdag.

I Egedal kommune vægtes arbejdet med børnenes sprog højt. Dette understøttes af læsekompetenceplanen, som understøtter børnenes sprogudvikling fra vuggestuen og hele vejen gennem folkeskolen. Læsekompetenceplanen kan hentes i iBooks - søg på Egedal kommune.

Alle børn sprogscreenes, når de er ca tre år af institutionens sprogansvarlige og i tæt samarbejde med områdets talepædagog.

Projektpædagogerne i Smørum

 Vi har i området ansat to projektpædagoger, som arbejder med at kvalificere læreplansarbejdet i alle huse. De er i planlagte perioder i de enkelte huse, hvor de i samarbejde med personalet har fokus på udvikling af den pædagogiske praksis, formidlingsarbejde, evalueringskulturen samt etablering af pædagogiske læringsmiljøer i den fysiske indretning.