Skip to content back to nav
 
 

Trivselsvurderinger og overgangsskemaer i Egedal Kommune

Information om trivselsvurderinger og overgangsskemaer

Kære forældre med børn i dagtilbud

Mht. mediefokus ift. information om behandling af data ift. trivselsmålinger, henviser vi til dokument lagt på intranettet efteråret 2017 omkring proceduren for trivselsmålinger. Se dokumentet via dette link:

https://drive.google.com/file/d/1is0JIeYUVcG3Hn2R1PClFjM8aZ-wsX5O/view?usp=sharing

Som forældre har I altid ret til at få indblik i, hvilke vurderinger der er foretaget eller foretages af jeres børn.

Vi analyserer kontinuerligt vores arbejdsgange og systemer både ift. de nyeste skærpede krav på området og ift. jeres, og jeres børns, sikkerhed. Vi er også opmærksomme på, at persondata kun bliver opbevaret så længe, der er et professionelt sigte hermed.

Med venlig hilsen

Mikael Hultengren

IT-ansvarlig, CSD