Skip to content back to nav
 
 

Skoler og klubber i Smørum

Samarbejdsflader

Daginstitutionerne i område Smørum samarbejder med distriktsskole Smørum. Langt størstedelen af de børn, som vi sender i skole hvert år den 1. april, skal gå på de ene af distriktsskolens 4 matrikler.

Vi samarbejder primært med ledelse, lærere og SFO pædagoger i indskolingen, da det er dem som overtager børnene. Inden vi sender børnene videre i skole, udarbejder pædagogerne i børnehaverne et samtaleark sammen med forældrene, som benyttes af SFO og skole. I de tilfælde, hvor der er brug for en mere grundig overlevering afholdes der overleveringsmøder imellem daginstitution og skole. Det kan være i tilfælde, hvor et barn er sensitiv og har brug for at personalet understøtter mere grundigt i nogle situationer - det kan også være i sager, hvor der er eller har været et tværfagligt samarbejde med PPR/CULT - talepædagoger, psykologer eller ressourcepædagoger.

Mindst 4 gange om året afholder vi samarbejdsmøder, hvor ledere fra skole, SFO, klub, dagpleje og daginstitution deltager. Her arbejder vi med at optimere samarbejdet på tværs. Bl.a. har vi i foråret 2016 aftalt, at vi i 2016/2017 indfører kulturrejser, hvor pædagoger fra daginstitutionerne deltager en dag i undervisningen i bh.kl. uden børn - og ligeledes besøger bh.kl. lærerene børnehavernes skolegrupper.