Skip to content back to nav
 
 

Pædagogik i Solsikken

solsikken musik

Sociale kompetencer er grundlæggende for Solsikkens arbejde med børnene. Udviklingen af sociale kompetencer er derfor en integreret del af næsten alle vores aktiviteter.

De sociale kompetencer er grundlæggende for hele børnehusets virksomhed, og udviklingen af de sociale kompetencer er derfor integreret i stort set alle vores aktiviteter.

Vi lægger stor vægt på at lære børnene, at alle mennesker - på tværs af race, køn og anden særegenhed - har lige stor værdi og betydning. Vi arbejder for, at forskelligheder hos børnene opleves som positivt og inspirerende for fællesskabet.

Det er vigtigt, at børnene får rum og opmuntring til at udfolde deres personlighed. Samtidig skal børnene lære at give rum og opmuntring til andre børn. At indgå aktivt og positivt i et fællesskab er en væsentlig del af børnenes sociale kompetencer.

I den spontane leg udfolder børnene deres individualitet, deres følelser og forestillinger i fri form. I legen bearbejder børnene både glæder og problemer. Ligeledes lærer børnene i legen at forstå og præge deres omgivelser. Samhørighed, omsorg og konfliktløsning er også vigtige elementer af den fri leg.

Læs Mere i vores handleplan