Skip to content back to nav
 
 

Dagligdagen i Boelholm

Boelholm

En typisk dagligdag i Boelholm

Boelholm åbner kl. 6.45 hvor både vuggestuebørn og børnehavebørn afleveres i Alrummet. Kl 8 går vuggestuebørnene i vuggestuen, og funktionsrummene åbnes og dagen begynder så småt, med stille og rolige aktiviteter

I vuggestuen har børnene brug for en let genkendelig og forudsigelig dagligdag med faste rammer, hvorimod børnehavebarnet i kraft af dets udvikling ønsker og kræver medbestemmelse på sin hverdag.

Dette prøver vi at leve op til ved at opdele/afbryde deres dagligdag så lidt som mulig. 

Vuggestuen

I vuggestuen spiser børnene frugt og brød mellem kl. 9:00 - 9.30. Herefter starter de planlagte aktiviteter. Nogle går ud af huset eller på legepladsen, andre bliver inde og leger, klipper, tegner m.m. og nogle vuggestuebørn sover. Kl. 11.00 er det tid til frokost.

Efter frokost bliver der skiftet, nusset og puttet ud at sove. Fra kl. 14- ca.14.30 spises der eftermiddags mad. Resten af dagen hygger vi os med det vi lige nu har lyst til.

Børnehaven

Ved 9 - tiden tilbydes børnene frugt, vi er altid opmærksomme på at tilbyde alle børn frugt + brød. Kl. 9.30 starter de planlagte aktiviteter. Nogle går ud af huset eller på legepladsen, andre leger, klipper, tegner m.m. Der spises frokost kl. 11.00 - 12.00 hvor der snakkes, synges, læses m.m.. Alle spiser i deres grupper.

Når frokosten er slut ved 12 - tiden kommer alle ud at lege. De børn fra børnehaven, der har behov for det, har mulighed for at få en middagslur. Ved 14 - tiden tilbydes eftermiddagsfrugt. Ved 16/16:30 - tiden samles de sidste børn fra hele huset igen, i alrummet for at slutte dagen sammen, mens de sidste praktiske gøremål kommer fra hånden.

Forældresamarbejde

Det er vigtigt for os at skabe en god og sammenhængende hverdag mellem jer forældre, jeres børn og os. Det gør vi via daglig kontakt i huset eller på vores lukkede forældreintra. Det en vigtigt at I holder Jer orienteret på intra hvor I kan følge med i jeres barns hverdag og de ting vi laver.

Vi tilbyder samtaler når I har gået her 3-6 mdr og når der sker en overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Derudover holde vi samtaler efter behov.