Skip to content back to nav
 
 

Pædagogik i Boelholm

Hænder 2.JPG

Årlige Temaer, Læringsmiljøer og Barnets bog
- Ro, anerkendelse og fordybelse

Pædagogik

Vi vægter fagligheden højt i Boelholm. Vi skaber læring for børnene med engageret voksne og udnytter vores ress0urcer optimalt via struktur og voksenorden for at skabe ro omkring børnene.

For at sikre os at alle børn er en del af fællesskabet arbejder vi inkluderende i vores hverdag. Vi arbejder ud fra at alle børn skal have en ven. Vores tilgang til dette er at arbejde med relationer mellem børnene (ICDP)
Vi arbejder med "Fri for mobberi" som lære børnene at vise hensyn, løse konflikter og aflæse andres signaler.

Vi ønsker at skabe et godt børneliv og god hverdag gennem anerkendelse, en genkendelig hverdag og alderssvarende aktiviteter.

Temaer

For at skabe en rød tråd i Boelholm arbejder vi med teamer både i vuggestuen og børnehaven. Vi arbejder med 2 temaer om året. Det giver en fællesskabsfølelse på tværs af huset og styrker relationerne.

Læringsmiljøer

Vi arbejder med læringsmiljøer både i vuggestuen og børnehaven. I vuggestuen er der forskellige funktioner i samme rum. Vores børnehave er delt op i læringsmiljøer, det betyder at alle rum har deres egen funktion og derfor læring.
Vi bruger læringsmiljøerne til at udnytte fordybelsen til læring, til at styrke de sociale relationer samt understøtte barnets interesser

Barnets bog

Til at dokumentere barnets tid i Boelholm arbejder vi med "Barnets bog" hvor vi løbende sætter ting in som barnet har oplevet eller krearet lige fra vuggestuen til børnehaven. Bogen skaber en fælles dialog børnene imellem, deres forældre og os og man kan sammen følge barnets udvikling og genoplive fælles oplevelser.