Skip to content back to nav
 
 

Dagpleje i Stenløse

6m0a3788.JPG

Dagplejen er et kommunalt pasningstilbud til børn i alderen 0 - 2 år 11 mdr.

Ro til nærvær - Tid til udvikling

Dagplejen er kendetegnet ved, at børnene passes i et overskueligt hjemligt miljø med få børn og en tæt voksenrelation. Børnene får mulighed for at gøre sig erfaringer og udvikle sig i trygge rammer i samværet og i leg med dagplejeren og de andre børn. I Dagplejen lægger vi vægt på en hverdag med trivsel, nærvær, og omsorg og et tæt forældresamarbejde.

Pasningen af børnene foregår i dagplejerens private  hjem, hvor der føres tilsyn samt gives faglig sparring af områdets dagplejepædagog med fokus på barnets trivsel, læring og udvikling.

Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper på henholdvis 4 og 5 dagplejere. Hver onsdag og fredag er der heldagslegestue. Dagplejens legestue hedder Solstrålen og ligger Stengårds Plads 6 C, 3650 Ølstykke. I legestuen vil vores dagplejepædagog være tilstede sammen med dagplejerne og børnene. I legestuen leger og spiser børn og voksne på tværs af grupper. Vi oplever således at børnene danner trygge relationer til børn og de andre dagplejere. 

Det er muligt at komme og besøge dagplejerne i legestuen. Besøget aftales med leder Kit Ervolder.

Den enkelte dagplejer er i tæt samarbejde med forældre, dagplejepædagogen og den daglige leder.

Inden opstart i dagplejen tilbydes alle forældre en samtale i dagplejerens hjem, hvor dagplejer og leder vil være tilstede og give et indblik i dagplejens hverdag.   Vi taler om barnets start på livet, dets behov og eventuelle særlige hensyn.  Ligeledes afstemmer vi gensidige forventninger for sammen at kunne give jeres barn den bedste start i dagplejen.

Efter tre måneder får alle forældre tilbudt en trivselssamtale. Som forældre har du altid mulighed for råd og vejledning hos den enkelte dagplejer og hos dagplejepædagog Anna Mitchinson.

 

Dagplejepædagog:

Anna Mitchinson, tlf. 72599429

mail: anna.mitchinson@egekom.dk

 

Leder:

Kit Ervolder, tlf. 72599443

mail: kit.ervolder@egekom.dk