Skip to content back to nav
 
 

Pædagogik i De 4 Årstider

Det er vigtigt for os at have øje for børnenes trivsel, og det skal være dejligt og trygt at være i institution. Derfor vægter vi tiden til omsorg og til ro og fordybelse på barnets præmisser.

Institutionen blev bygget i 2007, og har i en periode fungeret som en del af Veksøs anden daginstitution, Mælkevejen. Fra Juni 2018 blev vi igen en selvstændig institution med egen daglig leder, og vi er nu i gang med den spændende proces det er at gentænke og udvikle på vores pædagogiske praksis.

Til trods for vores nye status som selvstændig institution, har vi en allerede etableret praksis, der bygger på et anerkendende og respektfuldt barnesyn, samt på en dagligdag hvor vi i hverdagens rutiner giver plads for børnenes læring, og sikrer en genkendelig og tryg struktur. 

Samspillet med andre børn og de voksne, rummer gode muligheder for at barnet kan indgå i mange alsidige læringsmiljøer. Vi arbejder med udgangspunkt i dagtilbudsloven og Egedal kommunes og område Stenløses retningslinjer, for at sikre børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Bl.a. anvender vi redskaber som sprogvurderinger, trivselsskemaer og ICDP, og vi samarbejder med en række andre faggrupper om at sikre den bedste udvikling for alle børn.