Skip to content back to nav
 
 

Eventyrhuset

Børnehuset Eventyrhuset

I Eventyrhuset lægger vi vægt på trivsel, udvikling og læring for alle børn både i vuggestuen og i børnehaven.


Nærvær

I Børnehuset Eventyrhuset skal børnene have det godt og føle sig trygge. De vil møde omsorgsfulde og nærværende voksne, der er anerkendende og inkluderende i deres tilgang til både børn og forældre.

Selvværd

Når vi møder børn, hvor de er, og udfordrer dem på deres udviklingstrin, Vil det styrke deres selvtillid, selvværd og selvstændighed, og være med til at ruste dem til nye udfordringer, de møder i livet.

Voksenstruktur

Dette sikrer vi ved at arbejde med en voksenstruktur, hvor de voksne organiserer dagene således, at der både er tid til fordybelse, leg, omsorg og pædagogiske aktiviteter. Dette tilgodeser det enkelte barns- såvel som gruppens udviklingspotentialer.

Læringsmiljøer

Med fokus på læringsmiljøer, hvor rummene tilgodeser leg på flere niveauer og med forskelligt indhold, sikrer vi, at alle børn bliver mødt i netop deres udviklingspotentialer, og får styrket deres kompetencer.

Vi vil det gode børneliv for alle børn.