Skip to content back to nav
 
 

Personalet i Kildeholm

kildeholm

I Kildeholm er vi 10 fastansatte - 6 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og 1 daglig leder. I køkkenet har vi ansat 2, hvoraf den ene også har timer sammen med børnene. Til tider har vi derudover pædagogstuderende, praktikanter, flexjobbere og ressource pædagoger tilknyttet institutionen.

Daglig leder

Katrine Holmgaard Jensen

I Kildeholm har vi 3 aldersopdelte stuer, der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper pr. stue. 

Stjernstuen:
Pædagog: Kamilla
Pædagog: Matthias 
Pædagogmedhjælper: Mette

Månestuen:
Pædagog: Louise
Pædagog:
Pædagogmedhjælper: Henriette

Solstuen: 
Pædagog: Anja
Pædagog: Marianne
Pædagogmedhjælper: Majbritt