Skip to content back to nav
 
 

Om Stenløse

Område Stenløse

Hvor læring, udvikling og trivsel er i fokus

Pædagogik

I Område Stenløse arbejder vi alle ud fra en fælles kerneopgave; Vi skal gennem samskabende relationer skabe de bedst mulige rammer for et godt og udviklende børneliv.

Det gør vi ud fra en holistisk tankegang om, at vi lykkes bedst med det pædagogiske arbejde omkring barnet ved at inddrage alle relevante samarbejdspartnere; herunder tænkes særligt på forældre samt kommunens psykologer, talepædagoger, socialrådgivere, motorikkonsulenter, skoler m.m.

Alle institutioner i Område Stenløse arbejder målrettet med det enkelte barns læring, trivsel og udvikling gennem didaktik. Det enkelte dagtilbud har udarbejdet pædagogiske handleplaner, som beskriver det pædagogiske arbejde med dagtilbudsloven - herunder det dynamiske arbejde med den styrkede læreplan. Herudover arbejder dagtilbuddene med Egedal Kommunes indsatsområder. 

Hvert andet år føres der pædagogisk tilsyn med det enkelte dagtilbud.

Samarbejde med Distriktsskole Stenløse

Vi har et tæt samarbejde med Distriktsskole Stenløse, hvor den gode overgang mellem dagtilbud og SFO/skole sikres. Udover et tæt samarbejde mellem ledelsen arbejder vi målrettet med en god overlevering af det enkelte barn.

Hvert år udfylder dagtilbuddet et overgangsskema på det enkelte barn, der beskriver barnets udvikling samt evt. handleplan for barnets udvikling frem mod SFO start. Overgangsskemaet udarbejdes på baggrund af trivselsskemaerne, der udfyldes to gange årligt på hvert barn. Overgangsskemaerne bliver i hhv. november og februar sendt til Distriktsskolen, hvorefter skolen indkalder til relevante samtaler.

Hvis dagtilbuddet har børn med særlige behov, vil der blive aftalt en særlig overlevering.