Skip to content back to nav
 
 

Om Stenløse

Område Stenløse

Hvor læring, udvikling og trivsel er i fokus

Pædagogik

Alle institutioner i Område Stenløse arbejder målrettet med det enkelte barns læring, trivsel og udvikling gennem didaktik. Det enkelte dagtilbud har udarbejdet pædagogiske handleplaner, som beskriver det pædagogiske arbejde med dagtilbudsloven - herunder læreplanstemaerne. Herudover arbejder dagtilbuddene med Egedal Kommunes indsatsområder. I finder de pædagogiske handleplaner under hvert dagtilbud.

Hvert andet år føres der pædagogisk tilsyn med det enkelte dagtilbud.

Samarbejde med Distriktsskole Stenløse

Vi har et tæt samarbejde med Distriktsskole Stenløse omkring overgangen mellem dagtilbud og SFO/skole. Udover et tæt samarbejde mellem ledelsen arbejder vi målrettet med en god overlevering af det enkelte barn.

Hvert år udfylder dagtilbuddet et samtaleark på det enkelte barn, der beskriver barnets udvikling samt evt. handleplan for barnets udvikling frem mod SFO start. Disse samtaleark bliver i februar sendt til Distriktsskolen, hvorefter vi kan mødes i marts og uddybe.

Hvis dagtilbuddet har børn med særlige behov, vil der blive aftalt en særlig overlevering.

Den digitale fortælling

Hvert år udarbejder det enkelte dagtilbud en digital fortælling, som beskriver arbejdet med vores førskolebørn. Derudover laver hvert barn 1-3 sider, som fortæller lidt om barnet, venner og hvad barnet holdt af i dagtilbuddet. Den digitale fortælling bliver udarbejdet på iPad i app'en BookCreator.

Den digitale fortælling bliver brugt i den første tid i SFO'en og følger barnet op i indskolingen.