Skip to content back to nav
 
 

Børn og medier i Stenløse

iPad.jpg

Område Stenløse arbejder målrettet med Egedal Kommunes medielæringsstrategi. iPads anvendes understøttende i arbejdet med den styrkede læreplan samt ved overgangen mellem dagtilbud og SFO/skole.

Ved at koble tablets med en ny læringsstrategi går barnet fra modtager af læring til medskaber af læring. Det har givet engagerede børn, der lærer hurtigere.

I Område Stenløse er der i alle børnehuse iPads tilgængelige for børnene samt medarbejdere har iPad stillet til rådighed. De små maskiner er blevet koblet med en ny tilgang til læring, som er beskrevet i Egedal kommunes medielæringsstrategi.

Siden sommeren 2011 har Egedal Kommune som en af de første kommuner haft pilotprojekter med tablets i vuggestuer og børnehaver, som traditionelt ikke arbejder målrettet med medier. I dag arbejder stort set alle institutioner i Egedal Kommune med at undersøge potentialet for læring med tablets med udgangspunkt i medielæringsstrategien.
 

Medielæring fra vuggestue til folkeskole
 

Tanken bag Medielæringsstrategien er, at skabe sammenhæng i børns digitale læring fra vuggestue til skole og mellem fritid og skole/institution.

Brugerfladen i tablets er så intuitiv, at små børn kan lege med dem på linje med træklodser og bamser. Hvis børn har adgang til tablets, bliver deres digitale færdigheder derfor grundlagt allerede fra 2-årsalderen, hvor de fleste børn kan betjene en tablet.

Det har betydning for børns læring, idet tabletteknologien byder på en række nye muligheder for læring.

Medielæringsstrategien er derfor et bud på, hvordan pædagogik og læring udvikler sig, når man udnytter potentialet i nutidens tabletteknologi. 
 

Område Stenløse
 

I Område Stenløse bliver iPads hvert år anvendt i vores storbørnsgrupper. Som led i arbejdet med den gode overgang mellem dagtilbud og SFO/skole bliver der udarbejdet en digital fortælling, der beskriver arbejdet med den styrkede læreplan samt børnenes egen side. Her er børnene medskabere af fortællingen. Tanken er, at SFO og skole griber fortællingen og arbejder videre sammen med barnet.

Men arbejdet med iPads starter allerede i vuggestuen og er et gennemgående redskab, der anvendes understøttende i arbejdet med den styrkede læreplan. Der findes apps, der understøtter de projekter den enkelte børnegrupper arbejder med. iPads bliver endvidere brugt i dokumentationsøjemed - også med børnene som medskabere. iPads skal for børnene opleves som et værktøj til at opnå ny viden som kan anvendes til at skabe nye ting - enten digitalt, i leg eller simpelthen i dialogen med andre børn og voksne.