Skip to content back to nav
 
 

Om inklusion i Stenløse

På tur.jpg

I Område Stenløse arbejder vi målrettet med inklusion af alle børn. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder samt hvilke handlemuligheder vi har.


ICDP

ICDP er en forkortelse af International Child Development Program, og er en metode udviklet af den norske psykologiprofessor Karsten Hundeide fra Universitetet i Oslo. Der er tale om et såkaldt sensitiveringsprogram, hvor målet er at forbedre læreres og pædagogers evne til at møde deres klienter (børnehavebørn, folkeskoleelever, unge på ungdomsuddannelser, osv.) på deres egne præmisser i både emotionel og kognitiv forstand. 
Centralt for ICDP er ønsket om at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner, og at forløbet tager udgangspunkt i barnets kulturelt betingede ressourcer.
 
Hundeide antager, at børn og unges udvikling og læring helt afhænger af de voksne, der omgiver dem, - derfor er det også oplagt at fokusere på de professionelles kompetencer, når man vil forbedre en pædagogisk praksis. Bolden ligger iflg Hundeide hos de professionelle - ikke hos den lærende. 
Uddannelse af personale
Alle pædagoger i institutionerne er uddannet i ICDP niveau 1. Enkelte pædagoger er uddannet i niveau 2, som er en vejleder funktion for resten af personalet. De kan hjælpe med at kvalificere relationsarbejdet mellem personale og barn.
 

Flyverkorps 

Egedal kommune har et korps ansat, som institutionerne samarbejder med ift. at implementere den styrkede læreplan samt sparring ift. at løse en opgave omkring en børnegruppe, indretning af læringsmiljøer eller sparring i forandringsprocesser.

Ressourcepædagoger

I Område Stenløse har vi 5 ressourcepædagoger ansat. Institutionerne kan 3 gange om året søge om ekstra ressourcer til børn, der oplever vanskeligheder med at indgå i dagligdagen.