Skip to content back to nav
 
 

Sikkerhed i Stenløse

Arbejdsmiljø COLOURBOX1205101.jpg

Sikkerheden prioriteres højt i Område Stenløse

Personale og ledelse sørger for og har ansvaret for, at der i indretning af lærings- og legerum er sikkert for børn at være.

Løbende kontrollerer ledelse og personale legepladsen og 1 gang årligt kommer legepladsinspektøren og laver en rapport, hvor sikkerheden gennemgåes og evt. fejl og mangler derefter udbedres. Dette for at sikre, at legepladserne lever op til sikkerhedsreglerne i lovgivningen, så der er sikkert for børnene at være.

Endvidere afholder arbejdsmiljørepræsentanterne sikkerhedstjek på alle områdets institutioner.

Alligevel kommer små børn til skade. Det er en del af barnets motoriske og kognitive udvikling, at barnet skal afprøve grænser for egen formåen. Og derfor kan det gå galt, og andre gange er barnet bare meget uheldigt.

Området har løbende haft førstehjælpskurser, så det faste personale ved, hvad de skal gøre ved mindre ulykker - men også de mere alvorlige.

I efteråret 2016 tilkøbte kommunen et førstehjælpskursus specifikt for personale i dagtilbud hos firmaet Red mit barn. Alle faste medarbejdere gennemgik kurset, der også har en årlig opfølgning. Nye medarbejdere vil løbende gennemgå kurset, da målet er, at alle faste personale har viden og kunnen, så de kan handle, hvis uheldet er ude.

Kommunen har ikke en forsikring, der dækker mens barnet opholder sig i institutionen. Vi opfordrer derfor til, at I selv som forældre tegner ulykkesforsikring på Jeres barn.